Stačia len dva týždne dovolenky a po návrate hneď vidno, že trávnik v záhrade nie je v najlepšej kondícii. Pravidelné kosenie pozemkov preto patrí medzi základné činnosti v starostlivosti o trávnaté plochy nielen pri rodinných domoch. Prečo kosiť, čo k tomu hovorí zákon, a čo robiť, ak na starostlivosť o trávnik nemáte dostatok času?

Dokonalý vzhľad trávnika

Chceli by ste mať okolo domu krásny, hustý trávnik? Základom pre dosiahnutie tohto cieľa je pravidelná starostlivosť. Tá zahŕňa kosenie pozemku, vertikuláciu a hnojenie, ktoré podporujú jeho rast. Trávnik pokosený na správnu dĺžku v dostatočných intervaloch si navyše lepšie udržiava prirodzenú vlhkosť v pôde a zabraňuje jej odparovaniu. Takýto prínos oceníte nielen pri pohľade na upravenú záhradu, poteší aj finančná úspora na zavlažovanie.

Bráni výskytu burín

Pravidelné kosenie pozemku znižuje výskyt burín, bráni ich množeniu a výsledkom je svieži trávnik. Aby ste dosiahli želaný cieľ, koste vždy približne tretinu výšky trávy. Toto pravidlo dodržiavajte s výnimkou prvého jarného a posledného jesenného kosenia, kedy by mala byť výška trávy o niečo väčšia.

A čo neupravené plochy?

Pokiaľ ste vlastníkom neupravenej, neobhospodarovanej plochy, pravidelné kosenie pozemku vám môže prikazovať nariadenie mesta alebo obce, pod ktoré váš pozemok spadá. Nariadenia miest a obcí sa v tomto bode opierajú o Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Podľa znenia tohto zákona je každý majiteľ pôdy povinný zabezpečiť jej využívanie tak, aby predchádzal výskytu a šíreniu burín.

Kosenie pozemkov profesionálmi

Nie každý má na starostlivosť o trávnaté plochy dostatok času. V takom prípade môžete využiť naše služby. Na kosenie pozemkov máme k dispozícii najmodernejšiu techniku. Podľa konkrétnych potrieb a stavu pozemku používame záhradné kosačky, krovinorezy, mulčovač, lesnú frézu aj motorovú pílu. Zabezpečíme tiež odvoz bioodpadu a vyčistenie okolitých chodníkov či ciest od zvyškov trávy.